Wojciech Bąk

Lektor języka rosyjskiego

.
.
Absolwent krakowskiej rusycystyki, który zdobyte wykształcenie przełożył na styl życia. Na co dzień otacza się rosyjskimi tekstami, muzyką i filmem, starając się zachęcić do tego innych. Ciągle rozwija świadomość językową, poszerzając wiedzę o kolejne języki, przede wszystkim słowiańskie, starając się dostrzec ich podobieństwa i różnice. W nauczaniu kładzie nacisk zarówno na język, jak i kulturę, nierozerwalnie z nim związaną. Ponieważ za podstawę nauki języka obcego uważa komunikację, podopiecznych traktuje bardziej jako współrozmówców niż uczniów. Dzięki wielokrotnym wizytom w krajach rosyjskojęzycznych gwarantuje wiedzę niezbędną nie tylko do zrozumienia literatury, ale również życia codziennego, ponieważ Rosja to naprawdę stan umysłu. 😉
  • ??????????? ??????? ???? ??? ?????? ????? ???????????? ? ???????? ??????? ????????.
  • ? ????????? ????? ? ?????, ?????, ?????.
  • ???????? ? ?????? ???????? ?? ????????? ? ????? ?????????? ???????????.
  • ?? ???????? ??? ??????????????? ????.
  • ? ????? ?????? ? ??????? ???.
  • ????? ??????? ??????!
  • ?????? ???????? ?? ???? ????.

Inne języki

.

Angielski

.

Czeski

.

Hiszpański

.

Francuski

.

Włoski

.

Polski

.

Niemiecki

.

Ukraiński

 
Napisz do nas