Anna Sieklucka-White

Lektor języka polskiego

.
.
Polski jest pięknym, złożonym i niezwykle bogatym językiem. Można się go nauczyć! Tak mówiłam mojemu amerykańskiemu mężowi, który był moim pierwszym uczniem, tak mówię i mówić będę nadal, każdemu kto podejmuje się nauki tego języka. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam ucząc ludzi z różnych narodowości i kultur etnicznych. Jako że mam duszę artysty, nauczanie jest dla mnie pasją tworzenia czegoś z niczego.
 • Uczenie innych jest moją pasją, nie lubię rutyny, a każdy uczeń ze swoimi ograniczeniami i umiejętnościami językowymi stanowi dla mnie nowe wyzwanie.
 • W wolnym czasie lubię czytać i pogłębiać wiedzę.
 • W dzieciństwie miałam marzenia które obecnie realizuję.
 • Nie znoszę intryg, agresji, arogancji, ignorancji i indoktrynacji społecznej.
 • Jestem zadowolona gdy ludzie zadają sobie trud aby zrozumieć…
 • Najważniejsza dla mnie jest prawda.
 • Marzę o tym by ludzie zrozumieli miłość i nauczyli się prawdziwie kochać.
 • Na bezludną wyspę zabrałabym, hmm… to zależy od tego ile czasu miałabym na niej spędzić ?
  Polish is a beautiful, a bit complicated, but also, a very ample language. You can learn it! I told so to my american husband, who was my first student, so I tell now, and so still I will tell it to anyone who takes learning polish on. I achieved my experience through teaching people from different countries and ethnic cultures. I am an artist and so is my soul – for me, teaching is  a passion of making something out of nothing.
 • Teaching others is my passion, I don’t like routine, and every student with his/her language skills and limits is a new challenge for me.
 • During my free time I like reading and deepening my knowledge.
 • I make my childhood dreams come true.
 • I hate intrigues, agression, arrogance, ignorance and social indoctrination.
 • I’m glad when people try to understand…
 • Truth is most important for me.
 • I dream about people understanding love and beeing able to truly love others.
 • On an uninhabited island I’d take, hmm…it depends on how long I’d have to stay there. ?

Inne języki

.

Angielski

.

Czeski

.

Hiszpański

.

Francuski

.

Rosyjski

.

Włoski

.

Niemiecki

.

Ukraiński

 
Napisz do nas