Język czeski

Mimo powierzchownych podobieństw, języki czeski i polski znacznie różnią się od siebie i często po przekroczeniu granicy na Moście Przyjaźni bariera językowa może stać się dużą przeszkodą w porozumiewaniu się z naszymi najbliższymi sąsiadami. Jeśli chcesz ją przeskoczyć, to doskonale trafiłeś! Pracujesz w jednej z firm w Czeskim Cieszynie, wybierasz się na studia do Pragi, zdajesz egzamin certyfikujący TELC?

Najlepsza czeskojęzyczna kadra lektorska po obu stronach Olzy pomoże Ci odpowiednio przygotować się na każdą ewentualność!

Lektorzy

.

Michał
Dutkiewicz

Lektor języka angielskiego i czeskiego.

.

Jolanta
Byrtusova

Native speaker języka czeskiego

.

Ewa
Iwaniec

Lektor języka czeskiego

.

Wojciech
Bąk

Lektor języków rosyjskiego i czeskiego

.

Bohdana
Najderová

Native speaker języka czeskiego

Oferta

Dorośli

Zajęcia dla dorosłych prowadzone są przez cały rok, indywidualnie lub w małych, kilkuosobowych grupach. Zajęcia odbywają się:

 • w kursach regularnych,
 • w kursach nieregularnych
 • oraz w kursach indywidualnych.

Kursy regularne dla dorosłych

To kursy trwające przez cały rok szkolny – od września do czerwca, w ramach których zajęcia odbywają się co tydzień o stałych porach, uzgodnionych wcześniej z uczestnikami zajęć. Grupy kursów regularnych liczą od trojga do sześciorga uczestników, którzy spotykają się raz lub dwa razy w tygodniu, a każde zajęcia trwają 60 lub 90 minut. Taka organizacja kursów sprzyja szybkiej nauce w dobrej atmosferze, a dzięki mało licznym grupom znacznie chętniej przyswaja się wiedzę i szybko zawiera nowe, ciekawe znajomości. Opłata za kurs jest rozłożona na dziesięć równych rat. Pierwsza rata płatna jest przy zapisie, pozostałe – do 15-tego dnia każdego miesiąca.

Kursy nieregularne dla dorosłych

To kursy dwuosobowe, dostosowane do potrzeb jego uczestników. Takie grupy umożliwiają jeszcze szybszą naukę, a w zależności od potrzeb kursanci mają do wyboru zajęcia 60- i 90-minutowe. Zajęcia w ramach kursów nieregularnych pozwalają również na większą swobodę w wyborze terminu oraz częstotliwości spotkań, a także umożliwiają bezpłatne ich odwoływanie.

Kursy indywidualne dla dorosłych

To kursy w największym stopniu spełniające potrzeby indywidualne, prowadzone przez cały rok. Program każdego z kursów przygotowywany jest odpowiednio do poziomu zaawansowania językowego uczestnika, szybkości przyswajania przez niego materiału oraz oczekiwanych efektów po zakończeniu kursu. Czas trwania kursu, terminy oraz długość zajęć ustalane są indywidualnie i w miarę możliwości, najbardziej dostosowane do dyspozycyjności kursanta. Kurs indywidualny umożliwia bezpłatne odwoływanie zajęć, zmianę terminu zajęć oraz ewentualne ich odrobienie.

Dzieci

Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez cały rok, indywidualnie lub w małych, kilkuosobowych grupach. Uczymy metodą, która poprzez zabawę pozwoli dziecku najpierw mówić, a dopiero potem pisać i czytać.

Zajęcia odbywają się:

 • w kursach regularnych,
 • w kursach nieregularnych
 • oraz w kursach indywidualnych.

Kursy regularne dla dzieci

To kursy trwające przez cały rok szkolny – od września do czerwca, w ramach których zajęcia odbywają się co tydzień o stałych porach, uzgodnionych wcześniej z uczestnikami zajęć. Grupy kursów regularnych liczą od trojga do sześciorga dzieci, które spotykają się raz lub dwa razy w tygodniu, a każde zajęcia trwają 45 lub 60 minut. Taka organizacja kursów sprzyja nauce i zabawie w pogodnej atmosferze, a dzięki mało licznym grupom pociechy chętnie się uczą i szybko zawierają nowe przyjaźnie.

Kursy nieregularne dla dzieci

To kursy dwuosobowe, dostosowane do potrzeb najmłodszych kursantów. Takie grupy umożliwiają im jeszcze szybszą naukę, a w zależności od potrzeb mają oni do wyboru zajęcia 45- i 60-minutowe. Zajęcia w ramach kursów nieregularnych pozwalają również na większą swobodę w wyborze terminu oraz częstotliwości spotkań, a także umożliwiają bezpłatne ich odwoływanie.

Kursy indywidualne dla dzieci

To kursy w największym stopniu spełniające potrzeby najmłodszych kursantów, prowadzone przez cały rok. Program każdego z kursów przygotowywany jest odpowiednio do poziomu zaawansowania językowego dziecka, szybkości przyswajania przez niego materiału oraz oczekiwanych efektów po zakończeniu kursu. Czas trwania kursu, terminy oraz długość zajęć są ustalane indywidualnie i w miarę możliwości, najbardziej dostosowane do dyspozycyjności dziecka. Kurs indywidualny umożliwia bezpłatne odwoływanie zajęć, zmianę terminu zajęć oraz ewentualne ich odrobienie.

Firmy

Szkolenia dla firm

Akcent – Centrum Edukacji w Cieszynie oferuje klientom firmowym kompleksową usługę szkoleniową tj. analizę potrzeb, profesjonalną realizację programu, monitorowanie postępów nauczania oraz rekomendacje co do dalszego rozwoju językowego dla klienta biznesowego.

Szkolenia dla firm poprzedzone są kompleksowym bezpłatnym audytem językowym, który obejmuje:

 • Zdefiniowanie celu szkolenia.
 • Określenie poziomu językowego uczestników kursu poprzez test kwalifikacyjny na odpowiedni poziom.
 • Wybór odpowiedniego programu i materiałów szkoleniowych.
 • Określenie czasu potrzebnego do osiągnięcia celów szkoleniowych.

Szkolenia ogólne

Realizacja tego programu umożliwi uczestnikom zarówno swobodną komunikację w sytuacjach biznesowych jak i w życiu prywatnym. Uczymy umiejętności płynnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej, niezbędnej w kontaktach z zagranicznymi partnerami biznesowymi oraz klientami.

Szkolenia biznesowe

Realizując ten program uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie wykorzystywać słownictwo biznesowe w czasie spotkań z kontrahentami i klientami. Nauczą się pewności podczas rozmów telefonicznych, oraz zasad poprawnego formułowania korespondencji biznesowej.

Szkolenia indywidualne

Nasi lektorzy zrealizują indywidualnie przygotowany program, który będzie uwzględniał indywidualne potrzeby biznesowe, specyfikę branży i stanowisko pracy kursanta.

Każdy kurs kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Szkolenia mogą odbywać się zarówno w naszej szkole jak i w siedzibie Państwa firmy.

Ceny kursów ustalane są indywidualnie.

Młodzież

Zajęcia dla młodzieży prowadzone są przez cały rok, indywidualnie lub w małych, kilkuosobowych grupach. Zajęcia odbywają się:

 • w kursach regularnych,
 • w kursach nieregularnych
 • oraz w kursach indywidualnych.

Kursy regularne dla młodzieży

To kursy trwające przez cały rok szkolny – od września do czerwca, w ramach których zajęcia odbywają się co tydzień o stałych porach, uzgodnionych wcześniej z uczestnikami zajęć. Wyjątkiem są kursy dla maturzystów trwające od września do początku maja. Grupy kursów regularnych liczą od trojga do sześciorga kursantów, którzy spotykają się raz lub dwa razy w tygodniu, a każde zajęcia trwają 60 lub 90 minut. Taka organizacja kursów sprzyja szybkiej nauce w dobrej atmosferze, a dzięki mało licznym grupom młodzież chętnie się uczy i szybko zawiera nowe przyjaźnie. Opłata za kurs jest rozłożona na dziesięć równych rat. Pierwsza rata płatna jest przy zapisie, pozostałe – do 15-tego dnia każdego miesiąca.

Kursy nieregularne dla młodzieży

To kursy dwuosobowe, dostosowane do potrzeb młodzieży szkolnej. Takie grupy umożliwiają młodym jeszcze szybszą naukę, a w zależności od potrzeb mają oni do wyboru zajęcia 60- i 90-minutowe. Zajęcia w ramach kursów nieregularnych pozwalają również na większą swobodę w wyborze terminu oraz częstotliwości spotkań, a także umożliwiają bezpłatne ich odwoływanie.

Kursy indywidualne dla młodzieży

To kursy w największym stopniu spełniające potrzeby młodych, prowadzone przez cały rok. Program każdego z kursów przygotowywany jest odpowiednio do poziomu zaawansowania językowego uczestnika, szybkości przyswajania przez niego materiału oraz oczekiwanych efektów po zakończeniu kursu. Czas trwania kursu, terminy oraz długość zajęć są ustalane indywidualnie i w miarę możliwości, najbardziej dostosowane do dyspozycyjności kursanta. Kurs indywidualny umożliwia bezpłatne odwoływanie zajęć, zmianę terminu zajęć oraz ewentualne ich odrobienie.

 
Rabaty
Rabaty sumują się maksymalnie do 10%.

Rodzinny:

 • drugi i każdy następny
  członek rodziny: 5%

Kolejny język:

 • drugi i każdy następny język: 5%

Jednorazowa płatność z góry za rok: 5%

Jednorazowa płatność z góry za semestr: 3%

Za okazaniem ważnej Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny albo Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny10%

 

Inne języki

.

Arabski

.

Angielski

.

Hiszpański

.

Francuski

.

Rosyjski

.

Włoski

.

Polski

.

Niemiecki

.

Ukraiński

Napisz do nas