Dorośli

Zajęcia dla dorosłych prowadzone są przez cały rok, indywidualnie lub w małych, kilkuosobowych grupach. Zajęcia odbywają się:
  • w kursach regularnych,
  • w kursach nieregularnych
  • oraz w kursach indywidualnych.

Kursy regularne dla dorosłych

To kursy trwające przez cały rok szkolny – od września do czerwca, w ramach których zajęcia odbywają się co tydzień o stałych porach, uzgodnionych wcześniej z uczestnikami zajęć. Grupy kursów regularnych liczą od trojga do sześciorga uczestników, którzy spotykają się raz lub dwa razy w tygodniu, a każde zajęcia trwają 60 lub 90 minut. Taka organizacja kursów sprzyja szybkiej nauce w dobrej atmosferze, a dzięki mało licznym grupom znacznie chętniej przyswaja się wiedzę i szybko zawiera nowe, ciekawe znajomości. Opłata za kurs jest rozłożona na dziesięć równych rat. Pierwsza rata płatna jest przy zapisie, pozostałe – do 15-tego dnia każdego miesiąca. Cena kursu regularnego obejmuje:
  • egzamin próbny,
  • materiały edukacyjne,
  • dostęp do prestiżowej platformy e-learningowej LangLion,
  • egzamin semestralny,
  • certyfikat ukończenia kursu.

Kursy nieregularne dla dorosłych

To kursy dwuosobowe, dostosowane do potrzeb jego uczestników. Takie grupy umożliwiają jeszcze szybszą naukę, a w zależności od potrzeb kursanci mają do wyboru zajęcia 60- i 90-minutowe. Zajęcia w ramach kursów nieregularnych pozwalają również na większą swobodę w wyborze terminu oraz częstotliwości spotkań, a także umożliwiają bezpłatne ich odwoływanie.

Język angielski w biznesie

Aby przybliżyć Państwu nasze metody nauczania, zapoznać się z Państwa poziomem językowym  oraz określić wzajemne oczekiwania, zapraszamy na bezpłatną lekcję próbną!

Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, pozwalające rozwinąć umiejętności językowe, niezbędne w życiu zawodowym oraz przydatne przy poszukiwaniu pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

Aby przybliżyć Państwu nasze metody nauczania, zapoznać się z Państwa poziomem językowym  oraz określić wzajemne oczekiwania, zapraszamy na bezpłatną lekcję próbną!

Napisz do nas