Młodzież

Zajęcia dla młodzieży prowadzone są przez cały rok, indywidualnie lub w małych, kilkuosobowych grupach. Zajęcia odbywają się:
  • w kursach regularnych,
  • w kursach nieregularnych
  • oraz w kursach indywidualnych.

Kursy regularne dla młodzieży

To kursy trwające przez cały rok szkolny – od września do czerwca, w ramach których zajęcia odbywają się co tydzień o stałych porach, uzgodnionych wcześniej z uczestnikami zajęć. Wyjątkiem są kursy dla maturzystów trwające od września do początku maja. Grupy kursów regularnych liczą od trojga do sześciorga kursantów, którzy spotykają się raz lub dwa razy w tygodniu, a każde zajęcia trwają 60 lub 90 minut. Taka organizacja kursów sprzyja szybkiej nauce w dobrej atmosferze, a dzięki mało licznym grupom młodzież chętnie się uczy i szybko zawiera nowe przyjaźnie. Opłata za kurs jest rozłożona na dziesięć równych rat. Pierwsza rata płatna jest przy zapisie, pozostałe – do 15-tego dnia każdego miesiąca. Cena kursu regularnego obejmuje:
  • egzamin próbny,
  • materiały edukacyjne,
  • dostęp do prestiżowej platformy e-learningowej LangLion,
  • egzamin semestralny,
  • certyfikat ukończenia kursu.
 

Kursy nieregularne dla młodzieży

To kursy dwuosobowe, dostosowane do potrzeb młodzieży szkolnej. Takie grupy umożliwiają młodym jeszcze szybszą naukę, a w zależności od potrzeb mają oni do wyboru zajęcia 60- i 90-minutowe. Zajęcia w ramach kursów nieregularnych pozwalają również na większą swobodę w wyborze terminu oraz częstotliwości spotkań, a także umożliwiają bezpłatne ich odwoływanie.

Kursy indywidualne dla młodzieży

To kursy w największym stopniu spełniające potrzeby młodych, prowadzone przez cały rok. Program każdego z kursów przygotowywany jest odpowiednio do poziomu zaawansowania językowego uczestnika, szybkości przyswajania przez niego materiału oraz oczekiwanych efektów po zakończeniu kursu. Czas trwania kursu, terminy oraz długość zajęć są ustalane indywidualnie i w miarę możliwości, najbardziej dostosowane do dyspozycyjności kursanta. Kurs indywidualny umożliwia bezpłatne odwoływanie zajęć, zmianę terminu zajęć oraz ewentualne ich odrobienie.

Aby przybliżyć Ci nasze metody nauczania, zapoznać się z Twoim poziomem językowym  oraz określić wzajemne oczekiwania, zapraszamy na bezpłatną lekcję próbną!

Napisz do nas