Tomasz Luchowski

Informatyka

.
Studiowałem przez sześć lat informatykę na wydziale Uniwersytetu Wrocławskiego. W wolnych chwilach poświęcam się hobbistycznie programowaniu gry OpenDungeons — opensource’owym remaku klasycznej już gry Dungeon Keeper

Inne języki

.

Angielski

.

Czeski

.

Hiszpański

.

Francuski

.

Rosyjski

.

Włoski

.

Polski

.

Niemiecki

.

Ukraiński

 
Napisz do nas